در آگوست 2014 با اخذ نمایندگی رسمی WORKING DOG ارتباط خود را با مجامع و مراکز سگ های کاری جهان بهبود بخشید .