ارتباط با ما 09120273029

فرآیند درخواست ثبت شجره

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

مراحل ثبت شجره ژرمن

  1. ابتدا باید توجه داشته باشید که اگر سگتان دارای میکروچیپ است شماره میکروچیپ را در فرم ثبتی نوشته در غیر اینصورت با تهیه میکروچیپ سگ خود را نزد دامپزشک برده تا تزریق میکروچیپ و معاینه سگ انجام شود سپس عکس شناسنامه که توسط دامپزشک مهر و امضا شده را برای باشگاه سگ ژرمن شپرد ایران (GSDI) ارسال فرمایید.
  2. تکمیل فرم درخواست ثبت شجره ژرمن ترجیحا به لاتین ممهور به مهر دامپزشک
  3. درصورتیکه مولدین نر و ماده دارای مالک جداگانه هستند ، هر دو مالک برگه درخواست ثبت شجره نامه ( فرم ثبتی ) را امضا کرده و از درگاه ارتباطی خودشان برای دفتر GSDI  پس از تایید صحت آن ارسال فرمایند.
  4. در مرحله بعدی عکس سگ توسط مالک برای دفتر ارسال میگردد تا از نظر فنوتیپی، اطلاعات نوشته شده در برگه ثبتی برای مثال رنگ ، نژاد و جنسیت توسط کارشناسان داخلی و خارجی مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
  5. مرحله ثبت شجره توسط دفتر  GSDI صورت میگیرد و قبل از چاپ، برای مالک ارسال شده تا صحت اطلاعات شخصی وارد شده را تایید و بررسی نماید.
  6. بعد از تایید، شجره نامه سگ شما چاپ و سپس آماده ارسال خواهد شد.