post

ایران موفق به دریافت نمایندگی WUSV در ایران شد

 

 

 

تاریخچه سازمان WUSV

 

 

WUSV GSDI

اتحادیه سازمانهای سگ ژرمن شفرد، بلافاصله بعد از سازمان SV(سازمان سگ ژرمن شفرد آلمان) تاسیس شد. دیری نپایید که دوستداران این نژاد سریعا گسترش یافته و در هر کشور جداگانه اقدام با تاسیس سازمان ژرمن شفرد نمودند. در گذشته مسولیت کسب اطمینان از توانایی پرورش دهندگان نسبت به فراهم کردن امکانات لازم و همچنین تقویت روابط سازمان های کشورهای مختلف بر عهده SV بود. در سال ۱۹۶۸ سازمان اقدام به عملی کرد که هدف آن ارتقاء همکاری بین المللی در تمامی زمینه ها و یکپارچگی استاندارد برای تمامی پرورش دهندگان بود.در ابتدا اتحادیه سازمانهای اروپا و کشورهای همسایه جزء این برنامه بودند. بعد از چند ماه، سازمان به موفقیت های چشمگیری دست یافت. در ماه می ۱۹۶۸، سازمانهای سگ ژرمن شفرد ۱۱ کشور در آیسبرگ آلمان دور هم آمدند و اتحادیه سازمانهای سگ ژرمن شفرد اروپا(EUSV) را تشکیل دادند. بعد از یک هفته، کشورهای بلژیک، دانمارک، فرانسه، هلند، ایتالیا، استرالیا، سویس،اسلواکی و جمهوری فدرال آلمان به این اتحادیه پیوستند. بعد از ۵ سال، این سازمانها، فدراسیون بزرگتر و مهمتری را به نام اتحادیه جهانی سازمان های سگ ژرمن شفرد(WUSV) را در سال ۱۹۷۴ تشکیل دادند. از آن زمان تاکنون،WUSV دارای ۷۴ سازمان عضو از ۶۳ کشور شده است.

اهداف این سازمان عبارتند از:
یکپارچه کردن استاندارد این نژاد از سگ

یکپارچه کردن نقطه نظرات نسبت به ارزیابی این نژادو عملکرد آن

پاسخ به سوالات پرورشی و آموزشی

گسترش پرورش این نژاد و کنترل بیماری های آن

دفتر این سازمان نیز در آیسبرگ آلمان قرار دارد.

GSDI

سمینار نژاد شناسی سگ