post

ثبت در خواست کنل داران جهت ثبت کنل در سازمان های IKC , FCI

علاقمندان و حرفه ای کاران صنعت سگ که تمایل به ثبت مرکز خود در سازمان بین المللی امور سگ ایران و فدراسیون جهانی سگ را دارند می توانند طی نامه ای درخواست خود را به دفتر IKC  ارائه دهند .

 

نامه ی درخواستی می بایست شامل

نام مالک / مالکین :

تعداد سگ های موجود در مرکز :

نژاد سگی که در مرکز پرورش می یابد  :

زمینه ی فعالیت – پرورش ، تربیت و یا پرورش و تربیت – :

اهداف مرکز :

و تعداد سگ های رجیستر شده در IKC   :

تاریخ درخواست :

شماره تماس :

ادرس سایت :

ادرس ایمیل :

 

 

ضمنا تاریخ انقضای این درخواست و ثبت مرکز به مدت یکسال می باشد .

 

جهت مراجعه ی حضوری : 

 

map

WWW.IRANKC.IR
WWW.GSDI.IR
QAZVINKC@YAHOO.COM
۰۲۸۳۳۲۹۲۵۹۹