استان نام مرکز نام / نام خانوادگی تلفن سایت / ایمیل
البرز
HIR K9  
کمیل فرج زاده ۰۹۳۵۱۸۵۸۷۰۲
KOKOFA2000@YAHOO.COM
اراک
VANDA KENNEL
سید میثم ابطحی ۰۹۱۸۱۶۲۱۸۱۲
*
اصفهان
NESFE JAHAN KENNEL
علی کاظمی جروکانی ۰۹۱۳۱۶۷۰۶۷۰
*
بابلسر
 VON CASPIAN KENNEL
مهدی ابراهیمی ۰۹۳۰۱۸۴۸۱۲۶
www.gsdkennel.ir
INFO@GSDKENNEL.IR
 بردسیر
 BARDSIR GURD KENNEL
اسماعیل هجینی نژاد ۰۹۱۱۷۵۷۸۵۵۲
AFSHIN.H.N.2@GMAIL.COM
بم BAM KENNEL مختار غلام پور ۰۹۰۱۴۲۳۴۰۰۴
*
بندر انزلی ARSALAN PET KENNEL هومن روزگار ۰۹۱۱۹۸۲۸۴۰۸
*
بندر انزلی A.P KENNEL آرش یوسفیان ۰۹۳۶۰۷۲۲۷۳۳
Arash-yousefian-h@yahoo.com
بندر انزلی IRAN GSD KENNEL مازیار زارع ۰۹۱۱۶۱۹۴۸۵۱
*
تبریز
 BADASS  KENNEL
علی محمدپور اسلامی ۰۹۳۷۰۰۳۲۱۰۰
ATROO@YAHOO.COM
تهران SPAD KENNEL محمد سعیدا ۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵
M.saeeda95@yahoo.com
تهران IRAN SHINY KENNEL سید حسین رزمگیر ۰۹۱۲۱۲۰۲۱۸۹
SHINYPET.PETSHOP@GMAIL.COM
تهران SCHAFERHUNDEVEREIN IRAN علی اصغر نصیری ۰۹۱۹۴۴۶۴۸۰۳
ALINASSIRI@GMX.DE
تهران REMOS KENNEL محمد حسام کلهر ۰۹۱۲۳۴۰۵۰۶۴
HESAM-KALHOR@YAHOO.COM
تهران IRAN COCKER SPANIAL KENNEL انوشه عدالتی شمس ۰۹۱۲۷۱۶۹۹۲۷
anoosheshams@yahoo.com
تهران ISTA KENNEL سید مهدی طباطبایی ۰۹۱۲۱۰۹۶۳۶۰
mtaba.dogtraining@gmail.com
تهران STAR REY KENNEL سید امیرحسین مشهدی ۰۹۱۹۲۲۴۶۱۲۶
*
جیرفت JIROFT KENNEL ابوذر روز خوش ۰۹۱۳۷۰۷۶۱۶۴
*
چهارمحال بختیاری ZAGROS KENNEL محمد جعفری ۰۹۳۹۸۸۱۴۰۹۹
SABALANGRAPHIC@GMAIL.COM
خراسان رضوی AMATIS KENNEL مجید محمدی ۰۹۱۵۳۱۶۸۵۵۲
*
خراسان رضوی SORENA KENNEL بابک میرزا پور ۰۹۱۵۵۰۰۶۲۴۷
BABAKMIRZAPOOR@YAHOO.COM
سیرجان
ASSOL KENNEL
رضا رضائی پور ۰۹۳۶۳۳۶۷۸۷۶
*
سیرجان
SIRJAN GUARD DOG KENNEL
غلامحسین شول ۰۹۱۳۹۴۵۵۳۳۸
*
شیراز
VON SUREN KENNEL
ایمان شریفی ۰۹۳۹۱۱۷۰۳۴۳
IMANSH318@YAHOO.COM
کرج
IRAN HERO KENNEL
مرتضی کی منش ۰۹۱۹۹۵۷۹۵۷۰
www.herodogsclub.com
کرج
JAVAD SAKHI KENNEL
سید جواد سخی ۰۹۱۲۳۰۸۸۰۵۰
Javadsakhi@yahoo.com
کرج SMART DOG KENNEL فرشید شهبازی ۰۹۱۲۲۲۰۳۲۴۰
*
کرج
BROTHERS KENNEL
سردار و سالار مظلومی ۰۹۳۵۴۲۶۶۸۷۳
belfie-sm@yahoo.com
کرمان
DF.KENNEL
علی ایران منش ۰۹۱۳۱۴۱۲۵۵۵
Df.kennelclub@gmail.com
کرمان
DATAMIS BOOTIA KENNEL
سید مصطفی لهسایی ۰۹۱۳۰۴۹۹۷۷۴
*
کرمان
SALAR KENNEL
مهرداد خیز ۰۹۱۳۱۹۹۹۰۹۲ *
کرمان
KENZO KENNEL
مرتضی فرشادمهر ۰۹۱۳۱۹۶۹۴۵۱ *
کرمان
MAHAN KENNEL
احسان وزیری ۰۹۱۳۳۴۰۷۱۳۴
ehsanvaziri@yahoo.com
کرمان
KERMAN HUSKY KENNEL
محمد حسین حبیبی راد ۰۹۳۶۳۸۴۰۱۴۳
*
کرمان
PARS KENNEL
امید قاضی زاده ۰۹۱۳۷۵۵۵۵۹۵
*
کرمان
PASARGAD KENNEL
بهرام فرهاد ۰۳۴۳۲۲۶۵۸۵۲
BAHRAMFARHAD1@YAHOO.COM
کرمان
KERMAN GSD KENNEL KENNEL
محمد حسن درخشان ۰۹۱۳۶۳۷۲۳۷۴
*
کرمان
AMIN GP KENNEL
امین افلاطونیان ۰۹۱۲۷۴۵۸۶۱۸
*
کرمان
PARSIAN KENNEL
ابراهیم احمدزاده حشمتی ۰۹۱۲۷۰۴۸۵۵۴
*
کرمان
VOM ARSHA KENNEL
محمد رضا فولادی ۰۹۳۶۵۵۳۵۲۰۰
REZA_FOOLADI89@YAHOO.COM
کرمان
SHOW LINE KARIMAN KENNEL
بهنام دارابی فر ۰۹۱۳۵۳۲۴۰۲۹
*
گرگان GORGAN KENNEL امیر احمدی ۰۹۳۷۵۶۰۶۸۰۰  *
گلستان JAVIDAN KENNEL جواد اسکندریان ۰۹۱۱۱۷۱۷۴۴۶
JAVIDAN.KENNELS@GMAIL.COM
گیلان NORTH KENNEL بهادر شعبانی ۰۹۰۱۴۰۸۱۲۸۸
*
گیلان PET TOP KENNEL حمید پور شعبان ۰۹۱۱۲۴۳۴۹۹۲
HAMID.POURSHABAN51@GMAIL.COM
گیلان GILDANE KENNEL محسن محمد صالحی ۰۹۱۱۳۳۷۷۵۱۲
GILDOGONLINE@GMAIL.COM
فارس MEHR  KENNEL مصطفی آرمان ۰۹۳۷۰۸۲۰۱۰۰
MOSTAFAARMAN065@gmail.com
قائمشهر MAZAN KENNEL ایمان دشتی ۰۹۳۵۵۴۵۱۳۰۶
Mazankennel@gmail.com
قزوین ARSAS KENNELS فاطمه محمدی ۰۹۱۹۳۸۴۲۱۹۱
WWW.Arsasks.ir
قزوین MEHRSAM KENNEL حسین ورسه ای ۰۹۱۲۶۸۲۸۷۳۵
H7431@YAHOO.COM
قزوین PONAK GERMAN KENNEL مهدی تقی زاده ۰۹۱۹۴۸۸۸۰۵۹
*
قزوین KIA KENNEL سعید کیائی پور ۰۹۳۸۵۸۶۹۲۲۷
SAEED-KIYA24@YAHOO.COM
ساری PERSIA KENNEL حسین علیزاده ۰۹۱۱۱۲۴۵۱۰۴
*
سیرجان KORRAN KENNEL امین ستوده نیاکرانی ۰۹۱۳۳۴۵۵۷۹۲
Aminsotoodeh@yahoo.com
سیرجان MAYA KENNEL فرهاد شهسواری پور ۰۹۳۸۱۰۸۳۲۳۲
NDCO-AH@YAHOO.COM
مازندران MAZAND KENNEL سینا یوسفی ۰۹۱۱۸۲۳۷۹۵۶
ASEMANKHORSHID64@GMAIL.COM
مازندران BROTHERS KENNEL2 محمد علی عباس زاده ۰۹۳۳۲۲۶۲۰۰۹
*
مشهد IRIS KENNEL محمد الهی ۰۹۱۵۱۰۴۱۲۷۲
Mohammad.elahi@hotmail.com
مشهد REX KENNEL علی اکبر صنعت نما ۰۹۱۲۲۹۶۵۰۰۹
ALISANATNAMA@YAHOO.COM